Labels

Monday, June 12, 2006

Sebenernya Dyslexia itu bukan suatu penyakit.

Sebenernya Dyslexia itu bukan suatu penyakit.
Dyslexia terdiri daripada dua perkataan Yunani iaitu "DYN" bermakna susah, dan "LEXIA" bermakna tulisan. Dyslexia bukannya satu penyakit. Dyslexia merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah untuk membaca dan menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal.
Mereka yang mempunyai dyslexia bukannya menghadapi kecacatan malah sebahagian daripada orang-orang yang terkenal juga mempunyai dyslexia. Sesetengah mereka yang mempunyai keadaan dyslexia mempunyai kesukaran untuk menyebut perkataan yang panjang, dan ada yang sukar mempelajari turutan seperti nama bulan, dan sifir. Setiap orang dengan dyslexia mempunyai masalah yang tidak serupa dengan orang lain dengan dyslexia.

1 comment:

Dr Wan said...

Rawat penyakit Dyslexia di Pusat Rawatan Fitrah Healthcare Centre 0196676236-Dr Wan